#Advertising#Agency#Branding#Creativity#Designer#Future#Innovation#Marketing#Strategy#Technology

Above the Line (ATL), Below the Line (BTL), Through the Line (TTL)

Pazarlama faaliyetleri (temel olarak reklamlar) üç bölüme ayrılabilir – Çizgi Üstü (ATL – Above the Line), Çizgi Altı (BTL – Below the Line) ve Çizgi Üzerinden (TTL) Pazarlama. Bu hat başlangıçta kitlesel penetrasyonu (ATL) olan pazarlama faaliyetlerini spesifik penetrasyonu (BTL) olanlarla ayırmak için kullanılmıştır. Ancak daha sonra, artan rekabet ve teknoloji gelişmesi nedeniyle, hattı bulanıklaştıran ve hem ATL hem de BTL reklam faaliyetlerinin kullanımını içeren TTL (Through the Line) faaliyetleri ile ortaya çıktı.

ATL, BTL ve TTL Reklamları

Reklam faaliyetleri, pazarlama motivasyonları, hedef gruplar ve pazarlamacının bütçesi temelinde ayırt edilebilir.

ATL Pazarlama – Above the Line

Çizgi üstü reklam (genellikle Çizgi Üstü promosyon / Çizgi Üstü pazarlama / ATL pazarlama / ATL reklamcılık olarak adlandırılır), büyük ölçüde hedeflenmeyen ve geniş erişime sahip reklamcılık etkinliklerinden oluşur. ATL iletişimi, markayı oluşturmak ve müşterileri ürün hakkında bilgilendirmek için yapılır. ATL reklamlarda dönüşümlere daha az önem verilir. Ulusal, bölgesel veya daha büyük bölge düzeyinde yapılır ve kitle kitlesi bu tür bir tanıtımda kapsanır. Televizyon, sinema, radyo, gazeteler ve dergiler gibi medya, şirket ve ürünleri hakkında bir etki yaratmak için kullanılır.

Daha basit hale getirmek için

ATL pazarlama, büyük ölçüde hedefsiz olan ve markayı oluşturmaya odaklanan kitlesel pazarlama stratejilerini içerir.

‘Hedefsiz’ ile, iletişimin belirli bir gruba yönelik olmadığını kastediyoruz. Ortamlar mesajı onlara erişimi olan herkese iletir.

ATL Promosyon

Televizyon

Ortalama bir Amerikalı günde 4.3 saat TV izliyor. Dünyanın geri kalanında da benzer bir durum var. TV reklamları, TV kanalına ve taraflar arasındaki sözleşmeye bağlı olarak yerel, ulusal ve uluslararası izleyicilere ulaşabilir. TV reklamlarının kullanıcılarla daha iyi bir bağlantısı vardır, çünkü sesli hareketli görüntüler yalnızca durağan görüntülere veya seslere tercih edilir.

https://youtu.be/IHcWPVbDArU
Radyo

Psikologlar, tüketicilerin nüfuz etmeye başlamadan önce en az üç kez bir reklam mesajına maruz kalmaları gerektiğini söylüyor. Bu frekans söz konusu olduğunda, radyo dışında başka hiçbir medya bu kadar uygun fiyatta değildir.

Radyo pazarlamacılar için bir reklamın tüm sıklığını ve yaratıcı taleplerini yerine getirmek için mükemmel bir seçenektir. Radyo gibi TV’lerde olduğu gibi yerel, ulusal ve uluslararası erişim için.

Basılı Reklamlar (dergi ve gazete)

Yerel, bölgesel ve ulusal yazılı basın diğer medyalardan daha geniş bir erişime sahiptir. Gazeteler, pazarlamacılar tarafından müşterileri / potansiyel müşterileri marka veya teklifler hakkında bilgilendirmek için kullanılan sabit reklam alanlarına sahiptir.

Dergiler nişlerde bulunur ve pazarlamacıların nişlerine doğrudan onlardan ulaşmalarını kolaylaştırır.

Sokak reklamı

Açıkhava reklamcılığı genellikle halka açık yerlerde yapılır ve sürekli sergilenir, yerlere bağlı olarak daha geniş bir erişime sahiptir. Bayraklar, Afişler, Sararlar, Reklam Panoları vb.

ATL pazarlamanın avantajları

  • Daha Geniş Erişim:  Çizgi üstü reklam araçları geniş (ulusal / uluslararası) erişime sahiptir.
  • Kitleyle Daha İyi Bağlantı Kurun:  TV ve radyo gibi ortamlar, kitleyle daha iyi bağlantı kurabilen sesli görseller kullanır.
  • Marka Oluşturma:  Medya reklamcılığı, marka kimliğini tanımlamak ve gerçekleştirmek için önemli bir araçtır . Bir marka müşteriler tarafından oluşturulur. Pazarlamacıların marka oluşturmadaki rolü, mümkün olduğunca çok sayıda potansiyel müşteriye ulaşmak ve marka ve avantajları hakkında yaratıcı bir şekilde iletişim kurmaktır. Dolayısıyla, çizginin üzerinde pazarlama, marka oluşturma söz konusu olduğunda ayrılmaz bir rol oynamaktadır.

BTL Pazarlama – Below the Line

Çizgi altı reklamcılık (genellikle Çizgi Altı tanıtım / Çizgi Altı pazarlama / BTL pazarlama / BTL reklamcılık olarak adlandırılır), hedeflenen tüketici gruplarına odaklanmış çok özel, unutulmaz ve doğrudan reklam faaliyetlerinden oluşur. Genellikle doğrudan pazarlama stratejileri olarak bilinen çizginin altında, markayı oluşturmaktan çok dönüşümlere odaklanır. Hattın Altında (BTL) iletişim, doğada geleneksel değildir, mikro düzeyde yapılır ve medya dışı iletişimin bir parçasını oluşturur.

Tedbirler arasında doğrudan postalama, el ilanları dağıtımı, broşürler ve sponsorlukların kullanımı, halkla ilişkiler, tele pazarlama ve satış noktası bulunmaktadır.

İlginç bir şekilde, ATL ve BTL terimleri 1954 yılında Proctor & Gamble’da üretildi ve muhasebecilerin reklam ajanslarının sabit ücretler için reklam dışında tanıtım faaliyetlerini üstlenen ödemelerini farklılaştırdıkları. Kademeli olarak, pazarlamacılar, reklamlar dışındaki faaliyetleri, Çizgi altı (BTL) adı verilen ayrı bir pazarlama uygulaması olarak farklılaştırmaya başladı.

Bugün, ATL marka etkisi, zihin payı oluşturmak için kullanılırken, BTL sadakat ve tekrar satış üretmek için kullanılıyor. ATL kitle izleyicileri için hazırlanırken, BTL promosyonları ihtiyaç ve tercihlerine göre bireysel düzeyde hedeflenir. BTL’nin satış ve geri bildirim açısından ölçülebilir olmasına rağmen ATL promosyonlarının ölçülmesi zordur ve pazarlamacılara yatırım getirileri (YG) hakkında değerli bilgiler verir. BTL odağı hedeflendiğinden ve müşteri odaklı olduğundan, yeni başlayanlar için uygun, verimli ve uygun maliyetlidir.

Daha basit hale getirmek için –

BTL pazarlama, belirli hedef gruplara yönelik ve markayı oluşturmaktan ziyade dönüşümlere odaklanan doğrudan pazarlama stratejilerini içerir.

BTL Promosyon

Doğrudan Posta Pazarlaması

Pazarlamacılar tarafından kullanılan en kişisel stratejilerden biri, doğrudan postalar (e-postalar, kısa mesajlar, vb.) Marka hakkında kişiye özel mesajlar veya her müşterinin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış farklı tekliflerdir. Bu nedenle, bu BTL stratejisi, uygun şekilde planlandığında daha fazla dönüşüme neden olabilir.

Sponsorluk, daha fazla gösterim elde etmek için farklı şirketlerle veya etkinliklerle yapılan bir ortaklıktır ve genellikle BTL düzeyinde marka oluşturma stratejilerinin bir parçası olarak taşınır.

Marka Etkinleştirme

Marka Aktivasyonu, marka etkileşimi ve deneyimleri yoluyla tüketici eylemlerini teşvik etme sanatıdır. Bu kampanyaların temel amacı, deneyimlerle ve uzun vadeli duygusal bağlantılar kurarak tüketicilerin harekete geçmesini sağlamak ve markaları hayata geçirmek.

Mağaza İçi Pazarlama

Perakende mağazasında yapılan pazarlama faaliyetlerine Mağaza içi pazarlama faaliyetleri denir. Çizginin altındaki bu faaliyetler, yatırımlardan en iyi şekilde yararlanmak için çeşitli satış noktalarından yararlanmaktadır.

TTL pazarlamanın avantajları

  • Çok Hedefli:  İletişim müşterinin isteğine göre yapıldığında dönüşümler daha iyidir. BTL pazarlama stratejileri son derece hedeflendiğinden, sonuçlar dönüşüm açısından daha iyidir.
  • Daha İyi Yatırım Getirisi:  Hattın altında tanıtım çabaları belirli hedef gruba odaklanır, daha iyi erişebilir, kolayca yürütülebilir, izlenebilir ve kontrol edilebilir. Bu nedenle BTL stratejileri, dönüşüm açısından daha iyi bir YG ve MROI sağlar.
  • Kolay Kontrol: Bu faaliyetlerden elde edilen gelir kolayca izlenebilir ve izlenebilir ve YG’yi artırmak için adımlar atılabilir.
  • Kişiye Özel:  Çizginin altında reklam stratejileri belirli bir hedef grubun ihtiyaçlarına göre tasarlanır ve bu nedenle farklı müşteri grupları için farklı şekillerde şekillendirilebilir.

TTL Pazarlama – Through the Line

TTL reklamcılığı (genellikle Hat İçi tanıtım / Hat İçi pazarlama / TTL pazarlama / TTL reklamcılık olarak anılır) hem ATL hem de BTL pazarlama stratejilerinin kullanımını içerir. Pazardaki son tüketici eğilimi, daha iyi sonuçlar için hem ATL hem de BTL stratejilerinin entegrasyonunu gerektirmektedir.

“TTL”, iletişiminin hem üstünde hem de altında bir reklam stratejisini ifade eder. Bu stratejik yaklaşım, markaların bir müşteriyle birden çok noktada etkileşime girmesine olanak tanır (örneğin, müşteri televizyon reklamını görür, radyo reklamını duyar ve sokak köşesinde bir broşür verir). Bu, çoklu ortamlarda sürekli mesajlaşmanın müşteri algısı yarattığı entegre bir iletişim yaklaşımına olanak tanır.

Sosyal medyanın ortaya çıkışı, pazarlama tekniklerini ayıran ‘çizgiyi’ bulanıklaştırmıştır. Günümüzde şirketler hem ATL hem de BTL’yi içeren entegre bir yaklaşım kullanmaktadır ve buna Hat İçi (TTL) yaklaşımı denir. Bu yaklaşım, markaların müşterileriyle birden çok noktada etkileşime girmesini ve böylece Pazarlama ve Ana Pazarlama hedefi olan şirket ve ürün hakkında sağlam bir algı oluşturmasını sağlar.

Basitleştirmek için

Pazarlama sayesinde pazarlamacılar hem ATL hem de BTL stratejilerini içeren pazarlama kampanyaları oluşturmalarını içerir. 360 derece reklam anlamına gelirKampanyaların marka oluşturma ve dönüşüm vizyonu ile geliştirildiği .

Bazen çizginin üzerinde stratejiler doğrudan pazarlama stratejilerini uygulamak için kullanılır. Bu da TTL pazarlamasının altında.

TTL Promosyon Örnekleri

360 ° Pazarlama

Pazarlama stratejileri, hem ATL hem de BTL reklam araçlarını kullanarak maksimum avantaj elde etmek için entegre bir yaklaşımla planlanabilir ve uygulanabilir. Bugünkü pazarlama kampanyalarının çoğu TTL kampanyalarıdır.

Sayısal Pazarlama

Hattın üstünde pazarlama avantajları sunan bir dijital pazarlama stratejisi uygulamak ve aynı zamanda müşteriye hat altında iletişim kurmak mümkündür. Bu tür reklamlar çerez tabanlıdır. Kullanıcılar ihtiyaçlarına / isteklerine / tercihlerine göre son derece kişiselleştirilmiş iletişim alır . Bu stratejinin daha iyi bir YG’si vardır ve tüketici tarafından daha iyi değerlendirilir.


Savaş İnci – LinkedIN

Creative Director / Advertising Director / Brand Development 


© 2019 Create. Lines Her türlü hakkı saklıdır, telif hakkı kapsamında kullanılan telif hakkı uyarısıdır.

Comments are closed.