2018 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre; Medya yatırımlarında en büyük payı %47 ile televizyon kuruluşları aldı. Geleneksel reklam mecraların baş unsuru olan televizyon medya harcamalarında liderliği elinde bulundurduğunu görüyoruz.

Reklamcılar Derneği Türkiye’de Medya ve Reklam Yatırımları 2017 – Deloitte Rapor

Televizyon yatırımları yüzde 47 seviyelerdeyken Dijital yatırımların %14,8’lik artışla %28,9’a çıkması reklam alanlarında dengelerin bir parça da olsa değiştiğinin göstergesidir.

Bunların yanında Açıkhava, Radyo ve Sinema alanlarının ortalama % 5’lik bir artış sağlamıştır. Ancak en önemlisi Yazılı Basın’ın oranının -%19 gibi ciddi bir düşüş gözlemlendiği görülmektedir.

Reklamcılar Derneği Türkiye’de Medya ve Reklam Yatırımları 2017 – Deloitte Rapor

Reklam yatırılmarı yeralan Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklam veren hizmet bedellerini içermekte ve toplam yatırımların %25’ini oluşturduğu da raporda yer almaktadır.

2018 yılında reklam yatırımları en çok büyüyen sektörler

1. sıra Kozmetik | 2. sıra Perakende | 3. sıra Turizm
Reklamcılar Derneği Türkiye’de Medya ve Reklam Yatırımları 2017 – Deloitte Rapor

Dünyada Medya Yatırımları; 2018 yılında, Dünya genelinde %4,5 büyüdüğü tahmin edilen toplam medya yatırımlarının %41’i dijital mecralara yapılırken, dijital büyüme payını ağırlıklı olarak yazılı basın ve TV’den almaktadır.

Türkiye’de büyüme potansiyeli; Yıllık medya yatırım büyüklüğü 1 milyar ABD dolarının üzerinde olan 42 ülkedeki toplam yatırım hacmi $553 milyar olup, bu rakam dünya genelindeki toplam yatırımlarının yaklaşık %95’ini temsil etmektedir. 2018 yılı itibariyle bu ülkelerdeki medya yatırımları bir önceki yıla oranla ortalama %4,3 seviyesinde büyümüş, gayrisafi yurtiçi hasıla rakamları içinde de oranı binde 0,77 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


Savaş İnci – LinkedIN

Creative Director / Advertising Director / Brand Development 


Comments are closed.