#Advertising#Agency#Branding#Creativity#Designer#Future#Innovation#Marketing#Strategy#Technology


๏ Creative Services Manager | Kreatif Hizmetler Müdürü ๏ Creative Director | Yaratıcı Yönetmen๏ Art Director | Sanat Yönetmeni ๏ Art Director | Sanat Yönetmeni ๏ Copy Writer | Metin Yazarı ๏ Graphic Designer | Grafiker Tasarımcı ๏ 3D Animator | 3 Boyut Animasyon ๏ Illustrator | Illustrator Sanatçısı ๏ Motion Graphics Artist | Haraketli Grafik Sanatçısı ๏ Animation Specialist | Animasyon Uzmanı


Yaratıcılık burada başlıyor. Yaratıcı işlerde başarılı olmak için önce onları anlamak ve ne olduğunu bilmek gerekiyor. En yaygın yaratıcı pozisyonlarından bazılarına – ne yaptıkları ve bir iş tanımında aramanız gerekenler neler olduğuna baktık.


๏ Creative Services Manager | Kreatif Hizmetler Müdürü

Kreatif Hizmetler Müdürü, fikir tasarlandıktan ve kabul edildikten sonra, uygulamak için yol haritasını oluşturur. Görevlendirmeler yaparlar, bütçeleri hazırlarlar, zaman çizelgelerini oluşturur ve tüm büyük resim ayrıntılarını planlarlar. Ardından, tasarımcılar, kameramanlar, içerik yazarları, web geliştiricileri ve daha fazlasını içerebilecek yaratıcı profesyonellerden oluşan bir ekibi yönetir. Yeni bir marka konsepti veya belirli bir pazarlama parçasının oluşturulması, bir kampanya veya hatta farkındalığı artırmak için tasarlanmış bir etkinlik olabilir. 

Kurumsal bir ortamda, paydaşlar çok farklı olsa da süreç hemen hemen aynıdır.

Ekipler ve paydaşlarla düzenli toplantılar yapar ve bu süreç, kreatif “ürün” tamamlanana kadar devam eder. Son olarak, Kreatif Hizmetler Müdürü neyin iyi gittiğini ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini analiz etmede dahili ekiplere liderlik etmelidir.

Sorumluluk

• Hizmet tekliflerinin gözden geçirilmesi veya geliştirilmesine yardımcı olunması,
• İhtiyacı belirlemek için detayların ekipleriyle paylaşılması,
• Yaratıcı ekiplerle lider edip beyin fırtınası oturumlarının yapılması,
• Yaratıcı ekibi denetlemek ve teşvik etmek,
• Bütçe harcamalarının projeksiyonlarla karşılaştırılması,
• Yaratıcı üretime bağlı günlük görevleri denetlemek,
• Süreci yavaşlatabilecek sorunları giderme,
• Projenin marka standartlarında kalmasını sağlamak için analiz yapmak,
• Verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için iş akışlarında değişiklik yapmak,
• Taslakları müşteriye veya diğer paydaşlara sunmak,
• Doğruluğu sağlamak için müşteri bütçelerinin kontrolünü yapmak.

Beceri

• Yaratıcılık ve vizyon sahibi olmak,
• İyi bir hikaye anlatıcısı olmak,
• Mükemmel kişilerarası becerilere sahip olmak,
• Güçlü, kararlı bir karar verici olmak,
• Esnektir ve aynı zamanda analitik olmak,
• Proje yönetiminde uzman, organize ve verimli olmak,
• Kriz ve baskı altında soğuk kanlı olmak,
• Bütünün, parçalarının toplamından daha büyük olduğunu bilmek,
• Her şeyden önce yaratıcı işlerden anlıyor ve bunlar hakkında bilgi sahibi olmak,
• Yaratıcı ekibi işe almak ve yönetmek.

En iyi Kreatif Hizmetler Müdürü , zaman içinde bir şekilde yaratıcı sürecin tüm parçalarından geçmiş, yaratıcı dünyada kendi kişisel alanlarında uzman olsalar da, tüm ekipleri yönetmek için yaratıcı sürecin tüm parçaları hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları esastır.


๏ Creative Director | Yaratıcı Yönetmen

Yaratıcı yönetmenler, reklam ajanslarında veya bir şirketin pazarlama departmanında kurum içi yaratıcı liderlerdir. Müşteriler için stratejik bir vizyon oluşturmak, planlamak ve sunmak için yaratıcı ekiple birlikte çalışırlar.

Bu rolde, reklamcılığın planlanmasına, tüm yaratıcı sürecin denetlenmesine ve çalışan ekibinize rehberlik etmeye vakıf olmanız gerekir. Yaratıcı ekipte sanat yönetmenleri, metin yazarları, tasarımcılar vb. tüm ekibe hakim olunması gerekir.

Sorumluluk | Beceri

İş faaliyetleri, ajansın veya şirketin büyüklüğüne ve müşteri sayısına bağlı olarak değişebilir:

• Yaratıcı ekibin fikirlerini ve projelerini yürütmesi ve denetlemesi için bir ortam oluşturmak,
• Ajans veya departman genelinde yaratıcı felsefe ve çıktı standardı için sorumluluk almak,
• Reklam veya promosyon kampanyaları için metin yazarı ile birlikte doğru fikirleri geliştirmek,
• Bir ajansta çalışıyorsanız müşterilere konseptler sunmak veya şirket içinde çalışıyorsanız üst yönetime sunmak,
• Baştan sona birkaç projeyi denetlemek, son teslim tarihlerine uymak ve sunulmadan önce projelerden emin olmak,
• Müşterileri bilgilendirmek ve sorunları vurgulamak için müşterilerle teması kesmemek,
• Ajansın veya pazarlama departmanının ticari yönlerini anlamak
• Yaratıcı ekibi işe almak ve yönetmek.


๏ Art Director | Sanat Yönetmeni

Sanat Yönetmenleri, yaratıcı ekiplerin televizyon, basılı, radyo ve dijital mekanlar ile diğer pazarlama materyalleri için ticari reklamlar yapmasına öncülük eder.

Sanat Yönetmeni, grafik tasarım programları ve proje yönetimi ile ilgili tüm donanıma dahil olmak üzere yaratıcı bir departman veya ajans tarafından kullanılan tüm tipik programlarda orta derecede yetkin olmalıdır.

Sorumluluk | Beceri

• Müşteri, ürün, hedef kitle ve gerekli reklam mesajıyla ilgili ayrıntıları yöneterek kampanya üzerinde çalışmak,
• Yaratıcı fikirler ve kavramlar oluşturmak için metin yazarı ile yakın çalışmak,
• Fikirlerin doğru iletmek için eskizler veya ‘storyboard’lar’ üretmek,
• Reklamın hedeflediği hedef kitle ve iş hakkında bir anlayış oluşturmak,
• Yaratıcı ekibin diğer üyelerine fotoğrafçıları, sanatçıları veya grafikerler ile projeler üzerinde çalışmak,
• Potansiyel çekimler için mekanları ziyaret etmek ve değerlendirmek,
• Bitmiş ürünü denetlemek ve sonuçları Creative Director’e sunmak,
• Ajansa yerleştirme konusunda yeni reklam öğelerine tavsiyelerde bulunmak


๏ Creative Director ve Art Director Farkı

Sanat Yönetmeni ve Yaratıcı Yönetmen birinin farklı sorumlulukları vardır. Bahsedilen çeşitli rollerin ortak noktası, hepsinin örtüşen yaratıcılık içermesidir.

“Tanım gereği, bir sanat yönetmeni (Art Director) yalnızca estetiğe odaklanırken, bir yaratıcı yönetmen (Creative Director) strateji, kampanya yürütme, sanat yönetmenliği ve daha fazlasına odaklanır”

Sanat Yönetmeninin görevi, bir fikri hayata geçirmek için bir araya gelmek için çok çeşitli becerilere sahip ekip üyelerini yönetirken, Yaratıcı yönetmen, şirket içi operasyonların çok ötesine geçer. Esas olarak müşterileri elde tutmaya ve harika tasarımlar yardımıyla işi büyütmeye odaklanırlar.


๏ Copy Writer | Metin Yazarı

Tüm reklam kampanyaları Tweetler, web siteleri vb. hepsini bir metin yazarı yazar. Pazarlama hedeflerini eyleme ilham veren büyüleyici kampanyalara dönüştürürler.

Metin yazarları, izleyicileri harekete geçirmek için kelimelerin gücüyle birlikte zekâ, yürek ve mizahı kullanır. Bir metin yazarlığı işi ister unutulmaz bir konsept veya çarpıcı bir başlık kullanımı ile markanın temel kimliğini doğru şekilde harekete geçirme yeteneğine sahiptir. İyi metin yazarları aynı zamanda harika işbirlikçilerdir çünkü her şeyden önce iyi bir dinleyicilerdir.

Ana görevleri, reklam verenin satış mesajının kolayca alınabilmesi için müşterilere kendi şartlarında ve seviyelerinde iletişim kurmaktır. Ayrıca bir müşterinin ürününü anlayabilmeleri, reklam temaları / yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve hızlı bir şekilde üretebilmeleri gerekir. İyi yazarlar, ürüne ve ortama dayalı olarak çok çeşitli dil ve tonları kullanarak müşterilere fikir ve taslaklar sunar. 

Sorumluluk | Beceri

• Doğru yazım ve dilbilgisi ile çeşitli stillerde iyi ve anlaşılır bir metin yazma yeteneği,
• Güçlü bir analitik becerisi ve mükemmel takım çalışması,
• Mantık, yaratıcılık ve hayal gücü bileşenleri,
• Baskı altında çalışma ve son teslim tarihlerini karşılama disiplini,
• Eleştiriyi kabullenme ve uyum sağlama,
• Hedef kitleyi anlama becerisiyle ticari farkındalık,
• Popüler kültüre, ve yeni trendlere adaptasyon yeteneği,
• İyi araştırma becerileri

Yazılım Bilgisi 😀

• Kalem – Kağıt
• Microsoft Office Suite
• Google Drive Documents


๏ Graphic Designer | Grafiker Tasarımcı

Web siteleri, reklamlar, kitaplar, dergiler, posterler, ürün ambalajları, kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik gibi çeşitli ürün ve faaliyetler üzerinde çalışırlar.

Müşteri, kreatif direktör veya hesap yöneticisi ile mutabık kalınan bir brifing üzerinde çalışarak, müşterinin hedefleri için uygun yaratıcı fikirler ve konseptler geliştirirler.

İşleri, yaratıcı yetenek, güncel bilgi, zaman, maliyet ve son teslim tarihlerine profesyonel bir yaklaşım gerektirir.

Yazılım Bilgisi

• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Adobe InDesign
• Adobe Freehand
• QuarkPress
• Corel ve CorelDraw Graphic Suite

Sorumluluk | Beceri

• Brifingleri yorumlamak için mükemmel iletişim becerileri,
• Bir işi tamamlamak için gereken süreyi tahmin etme, zaman yönetimi becerileri ve aynı anda birkaç projeyle başa çıkma yeteneği,
• Müşterinin amacına uygun tasarım özetleri geliştirmek,
• Yeni fikirler ve kavramlar üretmek için yaratıcı düşünmek ve etkileşimli tasarım geliştirmek,
• Zaman ve maliyet kısıtlamaları içinde bir tasarım özetini yeniden tanımlamak için yeniliklere açık olmak,
• Nihai fikirleri ve kavramları müşterilere veya yöneticilerine sunmak,
• Kullandığı programlara tam anlamıyla hâkim olmak ve gelişen teknolojilere ayak uydurmak,
• Tüm ekibin parçası olarak çalışmak,
• Geri bildirime açık olmak ve tasarımlarınızda değişiklik yapmaya istekli olmak.


๏ 3D Animator | 3 Boyut Animasyon

Her uzunluktaki animasyonlu videolar, ister uzun metrajlı filmler isterse bir dakika bile uzun olmayan reklamlar olsun, onları hayata geçirmek için animasyon yeteneğine ihtiyaç duyar.

3D Animatörler, bilgisayar görüntülerini dijital olarak modellemek ve değiştirmek için çalışır. Düz bir görüntünün üç boyutlu bir nesne gibi yürümesini, konuşmasını ve zıplamasını sağlarlar.

Bunu yapmak için, mümkün olan en gerçekçi simülasyonları yaratmak için fizik ilkelerini içeren bilgisayar programları kullanır, nesnelerin gerçek dünyada nasıl hareket ettiğini bile ölçebilir, ardından bu hareketi bilgisayar görüntülerine çevirmek için verileri kullanırlar.

Videonun karakterlerini hayata geçirmek için 3D Karakter Tasarımı ve modellemede uzmanlaşmış video animatörlerine ihtiyaç duyulurken, 3D Animasyon Sanatçıları videonun içinde yer aldığı planları oluşturur ve çevresel yönlerine hayat verir.

Yazılım Bilgisi

• Cinema 4D | 3ds Max | Maya
• Adobe Creative Suite
• Blender
• FBX
• FlipBook
• MotionBuilder
• Mudbox
• Solidtek Acedad
• Wacom Bamboo

Sorumluluk | Beceri

• İşin kapsamını ve proje son tarihlerini belirlemek için muhatapları ile kesin sonuca ulaşma,
• Doğru animasyonlu görseller sağlamak için konulara hakim olmak,
• Ürün genelinde tutarlı bir vizyon sağlamak için diğer tasarımcılarla iletişim kurmak,
• Animasyon gerektiren sahneler geliştirmek,
• Animasyonlu karakterler, sahneler ve grafikler oluşturmak için yazılım kullanma becerisi,
• Gerçekçi görünümleri mükemmelleştirmek için renkleri, aydınlatmayı, gölgeleri ve dokuları ayarlama kabiliyetine sahip olmak,
• Müşteri ve paydaş geri bildirimlerini nihai tasarımlara entegre etmek.


๏ Animation Specialist | Animasyon Uzmanı

Animatör, grafiklerini ve bu grafikleri daha gerçek görünmesini sağlayan animasyonu geliştirmek için yaratıcı ekipler veya müşterilerle birlikte çalışır. Sanatçı olarak oldukça yeteneklidirler, aynı zamanda yazılım konusunda da harikadırlar. Video düzenlemede çalışabilirler ve her zaman 3B animasyon becerisine sahip olmaları gerekir. 

Oluşturulan animasyon, sinema filmlerinde ve ayrıca televizyon, internet ve bilgisayar oyunları endüstrisinde güçlü bir şekilde öne çıkar. Temel animasyon becerisi hala büyük ölçüde sanatsal beceriye dayanmaktadır, ancak animatörlerin teknik bilgisayar paketlerine aşina olmaları için artan bir ihtiyaç vardır.

Yazılım Bilgisi

• Adobe After Effects
• Adobe Premiere Pro | Final Cut Pro
• Adobe InDesign
• Adobe Illustrator
• Adobe PhotoShop
• Maya | Cinema 4D (Tercihen)

Sorumluluk | Beceri

• Sanatsal yetenek ve teknik becerilerle detaylara hakim olmak,
• İletişim ve hikaye anlatma becerilerini geliştirmek,
• Aynı anda birkaç proje arasında geçiş yapma esnekliği.
• Senaryoyu ve anlatıyı tasvir eden StoryBoard oluşturmak,
• Eskizler, sanat eserleri veya illüstrasyonlar oluşturmak için 2B çizimlerini hazırlama,
• Modeller, arka planlar, setler, karakterler, nesneler ve animasyon ortamı tasarlamak,
• Görüntü dizisi sırasında bir karakterin veya nesnenin hareketlerinin zamanlamasını, hızını, müziğini ve ses gereksinimlerini takip etmek,
• Doğru, ayrıntılı, kare kare görseller oluşturmak,
• Üretmek için çeşitli animasyon katmanlarını (arka planlar, özel efektler, karakterler ve grafikler) birleştirmek için editörlerle çalışmak,


๏ Motion Graphics Artist | Haraketli Grafik Sanatçısı

Bir hareketli grafik sanatçısı, TV şovu, film, reklam veya başka bir medya sunumu sırasında ekranda hareketli kelimeler, logolar, metinler ve sayılar oluşturur. Hareketli grafik sanatçıları grafik tasarımda güçlü bir geçmişe sahiptir, ancak film yapımı ve video oyunu tasarımı gibi alanlardan da gelebilir.

Hareketli grafik sanatçılarının önce güzel görünen ve bir şirketin markasını veya amacını destekleyen, ancak aynı zamanda dikkatini çeken ve hedeflenen kitlenin ilgisini çeken videolar oluşturması önemlidir.

Yazılım Bilgisi

• Adobe After Effects
• Adobe Illustrator
• Adobe PhotoShop
Ayarıca
• Adobe Premiere Pro

Sorumluluk | Beceri

• Bütçeler dahilinde yüksek kaliteli, yüksek performanslı görseller oluşturmak,
• Efektler ve dinamik animasyonlar da dahil olmak üzere en yeni özel efektleri kavramsallaştırın, tasarlayıp ve oluşturmak,
• İş akışını izlemek ve yönetmek için yapımcı, lider sanatçılar ve denetçilerle birlikte çalışmak,
• Sanatçılar tarafından önceki günün çalışmalarından elde edilen ilerlemenin doğru bir özetini tutmak,
• Tüm geçici ve final çalışmalarının teslimatlarının doğruluğundan emin olmak,
• Çalışmak için metodik ve kapsamlı bir yaklaşıma sahip olmak,
• Asgari denetimle çalışabilme,
• Hızlı tempolu bir ortamda sakin ve kendinden emin kalabilmek.


๏ Illustrator | Illustrator Sanatçısı

İllüstrasyon harika bir iletişim aracıdır. Illustrator Sanatçısı, ister kağıt üzerinde ister boyama teknikleri ile veya programlar gibi çeşitli farklı boyama teknikleri kullanarak orijinal sanat eserleri oluştururlar. Bazı Illustrator Sanatçıları bilgisayarda grafik veya illüstrasyon yazılımı kullanarak sanat yaratmak için çalışır.

Çocuk kitabı, logolar, tişörtler, ürün ambalajları, storyboardlar, sunumlar ve daha fazlası gibi çeşitli amaçlar için tasarım üretirler. Yaratıcılığın sınırı yoktur.

Yazılım Bilgisi

• Adobe Illustrator
• Adobe PhotoShop
• Affinity Photo
• ArtRage 5
• Autodesk SketchBook 8.4
• Corel Painter
• Inkscape
• Moleskine Smart Writing

Sorumluluk | Beceri

• Sağlam sanatsal becerilere sahip olmalılar,
• Yeni fikirler üretmek için yaratıcı ve yaratıcı bir şekilde düşünebilmedir,
• Tasarım taleplerini karşılamak için yazılım bilgisinin yanı sıra geleneksel çizim ve boyama becerilerini kullanarak görüntüler ve tasarımlar oluşturmalıdır,
• Çizim, eskiz ve boyama becerilerinde mükemmel olmalıdır,
• Bir kavramı alıp grafiğe dönüştürmede yetenekli olmalıdır,
• Problem çözme becerisine sahip, sabırlı ve istikrarlı olmalıdır.

Sektörler
• Reklam afişleri • resimli taslaklar • basın • kitaplar • broşürler • kataloglar • dergiler • gazeteler • çizgi romanlar • moda • tebrik kartları • takvimler • tişörtler • seramikler • TV • film • bilgisayar oyunları • web siteleri • uygulamalar • animasyon.


๏ Film/Video Editor | Kurgu Editörü/Montajcı

“Hikaye anlatma, bir video düzenleyicinin sahip olması gereken bir numaralı beceridir”

Videoyu izleyicilerinizin gözünden görmeniz ve yaptığınız düzenlemelerin anlattığınız hikayeyi nasıl etkilediğini düşünmeniz gerek.

Film/Video Editorü, bir hikaye anlatmak için video, ses ve grafik kullanır. Bir filmin, TV programının, kurumsal veya müzik videosunun nihai bir versiyonunu oluşturmak için resimleri, sesleri ve özel efektleri birleştirerek hikaye anlatma sanatında yetenekli kişidir. Yaratıcılık, vizyon ve sabır ve senaryodaki orijinal ton ve hikayeye bağlı kalınmasını sağlamak için keskin bir göz gerektirir.

Senaryoda yer alan konuyu, heyecan verici ve bütünlük içinde, amaç doğrultusunda bu hikayeyi anlatan ve her şeyi birbirine bağlamakla sorumludur.

Yazılım Bilgisi

• Adobe Premiere Pro veya ⤸
• Avid | Final Cut Pro | vb.
• Adobe After Effects (Basic) | Tercihen
• Adobe Photoshop (Basic) | Tercihen

Sorumluluk | Beceri

• Film/video düzenlemeye tutkulu, sabırlı ve konsantrasyon sahibi,
• Yaratıcı ve yüksek düzeyde öz motivasyon sahibi
• Başkalarını dinleme ve bir ekibin parçası olarak iyi çalışma yeteneği
• Son teslim tarihlerinde çalışabilme yeteneği,
• Hem yazılı hem sözlü iletişim becerisi,
• programın / filmin ‘kaba kurgusunu’ (veya montaj düzenlemesini) oluşturmak ve sonraki ve son aşamalar için hazır olmak,
• Filmin / videonun mantıksal sıralanmasını ve düzgün çalışmasını sağlamak için içeriği yeniden sıralama ve ince ayar yapma,
• Filmin / videonun mantıksal sıralanmasını ve düzgün çalışmasını sağlamak için içeriği yeniden sıralama ve ince ayar yapma,
• Ses ve video düzenlemesinin kalitesini ve ilerlemesini denetlemekSavaş İnci – LinkedIN

Creative Director / Advertising Director / Brand Development 


© 2019 Create. Lines Her türlü hakkı saklıdır, telif hakkı kapsamında kullanılan telif hakkı uyarısıdır.

Comments are closed.