• ATL ( Above The Line Activities ) Çizgi üstü reklam
• BTL ( Below The Line Activities ) Çizgi altı reklam

• BTL ( Below The Line Activities ) Çizgi altı
çizgi üstü reklamların dışında kalan komiyon ödenmeyen doğrudan postalama, sergiler, satış noktaları gibi çeşitli iletişim aracı çizgi altı reklam aracı olarak anılmaktadır. Promosyon, fuar alanı yerleştirmeleri,katalog, bülten, poşet, flyer gibi hizmetler.

• ATL ( Above The Line Activities ) Çizgi üstü 
televizyon ve radyo gibi görsel işitsel medyaya gazete, dergi gibi basılı medyaya atıfta bulunurken, sinema ve açık hava reklamları da reklamcılara çeşitli medya olanakları sunan reklam faaaliyetler.

Çizgi üstü ve altı  arasındaki farkTelevizyon, radyo, gazete, dergi ve outdour gibi yaygın iletişim araçları ile daha geniş kitlelere ulaşan reklamlar çizgi üstünü oluştururken, broşür, etkinlik, mail vb. yöntemlerle daha sınırlı bir kitleye ulaşanlar çizgi altı kategorisinde toplanıyor. Şirketlerin pazarlama iletişimi tekniklerinden birisi olan çizgi altı, sınırlı ama daha doğru bir hedef kitleye ulaşmanızı sağlar.

Bir Geri

Comments are closed.